Föreläsare & Pedagog

Föreläsare

Nya Zeeland, Australian, USA, och över hela Europa. Hans M Hirschi har hållit mycket uppskattade föreläsningar sedan tidigt 90-tal. Ämnesvalet har ofta kretsat kring hans yrkesroll som pedagog/konsult och på senare år även kring hans författarskap. Inspiration hämtas både det skönlitterära och hans managementhandbok.

Efter att ha undervisat hundratals yrkeslärare och hållit kurser i presentationsteknik och pedagogik för yrkeslärare är Hans experten som tar varje framträdande på största allvar. Han utgår alltid från den tilltänkta publikens önskemål och förväntningar.

Du kan boka Hans som föreläsare direkt eller genom författarförmedlingen. Författar- & skolbesök är kan vara kulturstödsberättigade genom VGR.

Hans M Hirschi: trettio år med föreläsningar & uppträdanden i tolv bilder.
Hans M Hirschi: trettio år med föreläsningar & uppträdanden som föreläsare.

Pedagog

Hans M Hirschi har undervisat i pedagogik och presentationsteknik i nästan trettio år. Hans är utbildad vuxenpedagog (bl.a.) och själv lärare sedan 1987. Därför har han en mycket gedigen bakgrund i ämnet och håller mycket uppskattade kurser. Han skrev också Sveriges första lärobok om eLearning.

På senare år har han också börjat undervisa blivande författare i skrivandets konst & hantverk, en introduktion till skrivandet från ax till limpa.

För ytterligare information, kontakta Hans direkt.